vaststellen knelpunten availability management

availabilitymanagement.nl helpt met het vaststellen knelpunten in uw beschikbaarheid


vaststellen knelpunten van de beschikbaarheid van Uw website

Voor het vaststellen van de knelpunten in de beschikbaarheid van een website zijn verschillende oplossingen beschikbaar.
Een uitgebreide lijst met Availability Tools staat op checkserver .nl, waarmee de beschikbaarheid kan worden gemeten en waar de details aangeven waar de knelpunten zitten.

De belangrijkste knelpunten zetten wij voor U in een overzichtelijke lijst.

Zijn bepaalde websites , bepaalde website onderdelen, het bestel proces, de betaling de pagina's / flows die
het meeste zorgen voor kleine en/of grote verstoringen en waar haakt Uw klant af !
Dit is heel belangrijk om te weten, want de groot knelpunt snel aanpakken en oplossen levert het meeste op.

Met deze knelpunten lijst van grootste beschikbaarheids problemen kunt U snel aan de slag om uw beschikbaarheid te verbeteren.
Vaak gebruikte uw eigen website diverse CDN Content Delivery Network of andere externe websites met een slechte beschikbaarheid waardoor de beschikbaarheid van Uw eigen website ook niet goed is.
Een voorbeeld; stel U gebruikt een statistieken programma zoals Comscore of Google Analytics en deze dienst heeft een uptime van 99,5%.
Dan is het voor uw eigen website niet mogelijk om een hogere beschikbaarheid dan 99,5 % te halen.

Op webpagetest.org kunt U Uw eigen website URL invoeren en na analyse van 1 minuut, kunt U in de zg. waterval zien welke componenten snel en langzaam laden.
Alleen lange horizontale balken langer dan 1 a 1,5 sec. zijn een potentieel verbeterpunt.

Onderaan de waterval details (bij Connection View) komt een detail overzicht per server.
Ook bij de menu keuze Domains kunt U een overzicht van Content breakdown by domain zien.
Hierin ziet U in 1 oogopslag alle knelpunten van uw website.

Vaak ziet U externe sites (dus URL internet adressen) die anders zijn dan Uw eigen website,
significant langzamer zijn dan de content / items op Uw eigen website.

Een simpele oplossing is om zo veel mogelijk externe content die niet nodig is te verwijderen.


Het vaststellen van knelpunten in de beschikbaarheid of availability zorgt voor een belangrijke bijdrage in een optimale beschikbaarheid van uw website.
vaststellen knelpunten in availability management helpt U om de beschikbaarheid te verhogen.
Een knelpunt vast stellen is voor onze experts onderdeel van het availability onderzoek.


Google Apps Status Dashboard om te checken welke Google Api's zoals docs, maps werken
en wanneer ze voor het laatst storing hadden de afgelopen week.

Knelpunten vast stellen in de beschikbaarheid van uw webshop of website,
zorgen voor een beter inzicht in wat het stappenplan wordt,
om uw webwinkel meer omzet te laten genereren !


Controleren en oplossen van knelpunten in de beschikbaarheid zorgt voor minder storingen.
Verbeterplan maken voordat de knelpunten en verbeteringen in gang gezet worden.
Knelpunten oplossen zorgt direct voor een hogere availability en meer omzet van Uw bedrijf.